KLIMA

RASVJETA

ALARMI

KAMERE

AUDIO | VDEO

INTERFONI

Kontrola svih sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimu osigurava ne samo energetsku efikasnost i konstantnu uštedu već i efikasnost samih sistema i poboljšava komfort i obezbjeđuje dugotrajnost uređaja.

 

GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA I KLIMA

 

Zonska kontrola grijanja, hlađenja, ventilacije i klime obezbjeđuje preciznost i omogućuje uslove za ostvarenje energetske efikasnosti. Precizna kontrola obezbjeđuje komfort i korisnik je upotrebljava na način koji je prilagođen sopstvenim potrebama. Mogućnosti upravljanja sistemima nudi niz opcija uključujući i potpuno automatsku opciju zasnovanu na principima prisustva i vremenskim intervalima. Kontrola obuhvata sve sisteme grijanja, hlađenja, ventilacije i klime.

LED, flurscentne, halogene, kompaktne fluroscentne, inkadestentne, linearne, neonske i sve ostale vrste rasvjete moguće je kontrolisati pojedinačnim zonama ili grupnim kontrolama.

 

RASVJETA

 

Razne mogućnosti kotrole svjetlosnih grupa kao na primjer prilikom izlaska na pritisak jednog digmeta aktivirate komandu isključi sva svijetla, sa mogućnosti da se ta komanda ignoriše u zonama gdje se neko nalazi. Jedan pritisak dugmeta i svijetla se prilagođavaju unaprijed priprogramiranim kombinacijama paljena ili gašenja i inteziteta svijetlosti za određene potrebe kao serviranje večere, večera, čitanje, relaksacija, gledanje televizije, čišćenje itd. Mogućnosti automatskog paljenja, gašenja svijetala. pokretanjem automatskog načina rada svijetlo se pali samo ukoliko se neko nalazi u prostoriji a da pri tome nema dovoljno prirodne svijetlosti i gasi kada se prostorija napusti ili prirodna svijetlost dostigne zadati nivo.

 

Tim načinom rada moguće je da se svijetlo pali i podešava intenzitet do te mjere da zajedno sa prirodnom svijetlosti postigne zadati nivo, drugim riječima ukoliko prirodno svijetlo dolazi ali nije dovoljna količina svijetlo se pali po prisustvu sa onim intezitetom koji je dovoljan da dovede ukupnu količinu na zadovoljavajući nivo kako ne bi bilo previše svjetlosti. Korisnik može da ima mogućnosti uključenja i isključenja automatskog načina rada manuelno ili automatski po vremenskom rasporedu.

 

Integracija tehničkih i protuprovalnig alarmnih sistema sa ostalim sistemima donosi niz prednosti. Bez ograničenja u distanci, izboru senzora ili načinu pristupa.

 

ALARMI

 

Prva odlika digitalnig alarmnig sistema je da takvi sistemi nisu ograničeni maksimalnom udaljenosti senzora od centrale od sto metara tako da je moguće bez ograničenja objediniti sve vanjske objekte,   ograde, kapije itd. Integracije sa drugim sistemima donose nove opcije. Mogućnost da se komanda za svijetla na tasterima isključi prilikom aktiviranja alarma te da se svijetla pale ili čak pale i gase samo u prostorijame gdje se provalnici nalaze.

 

Takav način rada uglavnom utiče na provalnike da se momentalno povuku. Integracija protiv požarnog alarma sa ventilacijom u sljučaju povećane koncetracije gasnih isparenja ne samo da aktivira sistem dojave već i pokrene ventilaciju u način rada izbacivanje vazduha, te ukoliko dođe do otvorenog plamena u potpunosti zatvara dovod vazduha. Mogućnosti integracije sa kontrolom pristupa i drugim sistemima. Sam pristup kontroli alarmnih sistema ne poznaje ograničenja, pored standardnih panela mogućnosti korištenja touch panela, telefona, tableta itd.

 

Izbor preko 200 modela digitalnih kamera omogućuje pristup svakoj situaciji. Praktično   iu potpunom mraku kamere registruju potpuno jasnu sliku.

 

 

KAMERE

 

 

 

 

Pravilan izbor kamere za određenu poziciju omogućuje maksimanu performansu za svaku siuaciju. Česti su slučajevi gdje se ne daje dovoljno pažnje pri dizajnu sistema pa se intruderi kreću tako da ih kamere ne pokrivaju u potpunosti ili je nemoguće prepoznati ko se to zapravo pojavio u kadru. Izbor kamera i njihovih pozicija određuje svrsishodnost i često i manji broj kamera postavljenih na odgovarajuće pozicije omogućava bolju pokrivenost od izbora većeg broja manje sposobnih kamera. Potrebno je obratiti pažnju i na održavanje. Usljed temperaturnih razlika sam fokus kamere se pomjera tako da je moguće da nakon 6 do 12 mjeseci rada kamera počne da daje mutnu sliku. to je posebno nezgodno ukoliko su te kamere postavljene visoko pa im je potrebno prići da bi se podesile. To je glavni razlog zašto se korisnici odlučuju na ugovore za održavanje sistema koji predstavljaju dodatne tekuće troškove ili u suprotnom neefikasnost sistema. Pravian izbor kamere za takve situacije su naprednije kamere koje imaju automatsku funkciju podešavanja fokusa te im je moguće pristupiti putem mreže i nije potrebno specijano vozilo ili dugačke merdevine za fizički pristup. Postoje mogućnosti integracije sa ostalim sistemima tako da se na primjer pale svijetla ili vrši dojava ukoliko se neko nalazi u kadru i slično

 

Od klasičnih Hi-Fi uređaja i media centara do savremenih zonskih uređaja. Ukoliko odaberete savremene ugradbene uređaje izbjegavate vidljive kablove koji obično smetaju pri čišćenju a ostvarujete vrhunski kvalitet vodećih svjetskih proizvođača.

 

AUDIO I VIDEO

 

Mogućnosti upotrebe vrhunskih Hi-Fi sistema u potpuno novom obliku gdje su sve komponente ugradbene. Tako se izbjegava izloženost kablova te se čišćenja pojednostavljuju, mogućnosti oštećenja smanjuju i načini upotrebe pojednostavljuju i prilagođavaju korisniku. I televizori mogu da budu ugradbeni, a po potrebi i iza ogledala tako da kada nisu u upotrebi izgledaju kao ogledalo na zidu a nakon pokretanja odnosno uključenja dobijaju funkciju televizora, medija centra ili monitora. Najavite se i posjetite naš izložbeni salon gdje ćete moći da vidite ugradbene ogledalo televizore i čujete vrhunski Hi-Fi zvuk REVOX ugradbenih zvučnika.

 

Digitalni interfoni nemaju prepreke u distancama i ostvarujuizvaredan kvalitet zvuka i slike. Mogućnosti korištenja mobilnih telefona ili tablet uređaja dodaje dodatni komfor.

 

INTERFONI

 

 

(VOIP) Glas putem kompjuterske mteže je standardna solucija i nije ovisna od proizvođača. Obezbjeđuje siguran i bez ograničenja protok zvuka visoke kvalitete. Korisnik je u mogućnosti da izabere širok asvortiman proizvoda i u mogućnosti izbora video interkoma kao i interkoma sa externom kamerom koja može biti skrivena ili udaljena kako bi posjetioc bio ubjeđen da ga ne vidite.

 

Mogućnosti integracije sa drugim sistemima tako da je moguće otključati bravu ili otvoriti kapiju, pojačati intenzitet svijetlosti ili biti obavješteni kada se neko nalazi u blizini interfona i prije nego što posjetioc pozvoni. Standardna solucija obezbjeđuje budućnost sistema i izbjegava potrebu za mjenjanjem sistema nakon nekog vremenskog perioda.

 

VIZUALIZACIJA

ROLETNE

KONTROLA PRISTUPA

MJERENJA

NAVODNAVANJE

KORISNIČKI UREĐAJI ZA KONTROLU

Mogućnost kontrole i pregleda statusa svih električnih, elektro mehaničkih i elektronskih uređaja putem ugradbenih touch panela

raznih dimenzija, tablet uređaja, telefona, kompjutera... Po potrebi korisnika moguće je pristupiti sistemima i putem interneta.

 

VIZUALIZACIJA I DALJINSKO UPRAVLJANJE

 

Sistemi su integrisani, modularni, decentralizovani sa jedinstvenom kontrolom što znači da je moguće upravljati i imati uvid u stanja sistema sa bilo koje pozicije. Na pozicijama gdje se u konvencionalnim instalacijama nalaze prekidači za obično koristimomultifunkcionalne  taster panele koji na sebi imaju i signalne led lampice koje mogu da pokazuju statuse. Na primjer vanjsko svijetlo uključeno, svijetlo u kupatilu uključeno, jedno od ili više svjetala na prvom spratuuključeno, kapija ili garažna vrata otvorena, uglavnom statusi onih uređaja koji nam nisu u videokrugu. Ptitiskom na dugme panela nakon gašenja svijetala ili zatvaranja led status se mjenja. Na određenim mjestima kau u dnenoj sobi, spavaćoj, nekim hodnicima ili predvorjima, kraj ulaznih vrata i slično dolazi do potrebe za komandnim mjestima sa pregledom stanja više funkcija. Tu se koriste ugradbeni touch paneli sa kojih je moguće aktivirati razne automatske načina rada, podešavati grijanje i hlađenje, prgledati kamere, javljati se na interfon, otključevati brave i otvarati kapije, garažna vrata, kao i komane sjenilima, rasvjetom i ostalim uređajima. Moguće je i izbor pjesama, glasnoća, mjenjanje kanala na tv aparatu, kontrola klima uređaja itd. Da bi se utvrdio izbor takvih uređaja potrebno je prvo utvrditi koje su to funkcije poterbne korisniku, zatim veličina nakon čega je uglavnom moguće u uži izbor ponuditi više uređaja da se korisnik opredjeli između radličitih dizajna i cijena. Postoji mogućnost upoterbe telefona ili tablet uređaja kao i komjutera koristeći komjutersku mrežu, wi-fi ili internet. Na slikama su samo neki od mnogih takvih uređaja, vrlo bitno za projekat je da se pravilno izaberu uređaji koji zadovoljavaju željene funkcije, izgled i budžet.

Sve vrste roletni, kontrola po zadatoj količini svjetlosti, po poziciji sunca, po metereološkim uslovima, uslovima sobne temperature za potrebe grijanja ili hlađenja, po kalendarskom i vremenskom rasporedu. Koristeći tastere, panele, tablete, daljinske uređaje...

 

ROLETNE, TENDE, VENECIJANERI...

 

 

Uobičejno je da se kontrola vrši iz videokruga uz pomoč taster panela gdje su uobičajne manuelne komande poput gore-dolje, lijevo desno, pokretanje lamela i slično. Na tim lokalnim pozicijama moguće je i pokretanje automtskih načina rada, zatim grupnih akcija kao sve roletne u prostoriji gore ili dolje ili na predodređenu poziciju. Automatski načini upravljanja podrazumjevaju praćenje sunca, podešavanje intenziteta svijetlosti, praćenje temperature za podpomaganje grijanju i hlađenju, za potrebe alarma, praćenje vremenskih prilika kao što su kiša, grad i drugo. Ukoliko postoje ugradbeni touch paneli naravno da je moguće i poželjno ubaciti i funkcije svih sjenila na takva mijesta. Pored RF i IR daljinskih upravljača moguće je koristiti i mobilne telefone ili tablet uređaje. Funkcije i mogućnosti su stvar izbora korisnika.

 

 

Bez potrebe da nosite a samim tim i zaboravite ključeve. Bez potrebe da silazite niz stepanice ili prilazite ulaznim vratima da bi otključali vrata vašem gostu.

 

KONTROLA PRISTUPA

Kontrola pristupa nudi mnogo opcija i sistema. Kao jedan primjer objasnićemo principe rada brave na slici. Pravougaona pločica ispod kvake prikriva mehaničku bravu kojom se upravlja specijanim ključem. Upravljanje ključem nije za svakodnevnu upotrebu, namjenjeno je isključivo u slučaju fizičkog oštećenja do koga do današnjeg dana nije došlo. U svakodnenoj upotrebi brava se otključava otiskom prsta, ili RFID karticom, ili numeričkim kodom. RFID kartica dolazi u dva fizička oblika, standardna kartica veličine kreditne kartice ili mikro kartica koju je moguće postaviti između baterije u mobilnom telefonu ili ugraditi u privjesak. Brava radi na baterije tako da nije izložena strujnim udarima a moguće je napraviti sistem da šalje sms poruku kada dođe do potrebe da se baterija zamjeni. Ukoliko se baterije potpuno istroše moguće je prikopčati eksternu bateriju ili usb kabl i omogućiti otvaranje i izmjenu baterija. Moguće je bravu integrisati te otključavanje vršiti sa udaljenih pozicija kako ne bi ste morali silaziti niz stepenice da bi ste otključali, tu operaciju možete izvršiti na interfonu, ili bilo kom panelu. Moguće je otkljućavanje izvršiti i na telefonu i slično. Upotreba ove brave obezbjeđuje savremen pristup životu u kome nema potrebe goste presretati na vratima i brinuti o tome da li ste zaboravili ključ.

 

 

Mjerenja potrošnje električne energije, potrošnje vode, kalorimetri... Mogućnost pohranjivanja podataka u bazu podataka, daljinski pristup, grafikoni. Mjerenja metereoloških uslova...

 

MJERENJA

 

 

Mjerenja postaju dio pakse usljed konstantnih povećanja cijena energije. Mjerenja i pohranjivanja u bazu podataka omogućuju nam da sagledamo gdje i kada nam se povećavaju troškovi kako bi mogli da prepoznamo adekvatne metode smanjivanja istih. Pored ostvarenja energetske efikasnosti postoje i druge potrebe za mjerenjima. Za primjer je situacija gdje napuštate kuću, aktivirate alarmni sistem i ukoliko mjerilo registruje protok od svega jednog litra vode voda se automatski zatvara a vi dobivate sms poruku kojom se upoznajete sa situacijom. Nije potrebno da prekidate odmor ali ste svjesni da pri povratku zatičete kvar, od mogućeg pucanja cijevi do pokvarenog vodo kotlića.

 

 

Navodnjavanje po vremenskim uslovima, vlažnosti, elektrokonduktivitetu i temperaturi zemlje. Optimalna količina vode u odgovarajuće vrijeme.

 

IRIGACIJA

 

Postoje osobe koje vole da svakodnevno razvlače i skupljaju crijeva, provode neko vrijeme hodajući sa crijevom u rukama. Za one koji zele to vrijeme da provedu na neki drugi način a ipak žele živopisnu vegetaciju u životnoj sredini postoje sistemi navodnjavanja. Jednostavan sistem navodnjavanja podrazumjeva raspodjelu količine vode po zonama brojem mlaznica a pokretanje i trajanje procesa po vremenskom rasporedu. U slučaju kiše ili potrebe za korištenjem tih površina ostavlja se mogućnost manuelnog prekidanja procesa na nekom od tastera ili touch panelu ili telefonu. Takav sistem nije najprecizniji ali je uglavnom zadovoljavajući za većinu korisnika. Mane su to da se navonjavanje ne vrši precizno nego manje više odprilike kao što se to vrši i kada nemate navodnjavanje nego to radite sa crijevom u rukama i to što kada niste prisutni a kiša pada navodnjavanje se odvije. Tom sistemu moguće je dodati metereološku stanicu tako da se navodnjavanje ne odvija u periodima kada pada kiša. Perfektan sistem navodnjavanja podrazujeva korištenje senzora koji mjere vlažnost, temperaturu i elektrokonduktivet zemlje. Takvi senzori postavljaju se u svakoj zoni koja sadrži kulture kojima je potrebna različita količina vode. Takav način navodnjavanj daje optimalnu količinu vode u optimalno vrijeme i ostvaruje rajske uslove potrebne biljkama po pitanju navodnjavanja. Potrebno je napomenuti da mnogi korisnici postavljaju žardinjere ispod prozora u koje sade lavand, ruzmarin ili ricinus kako bi se odbranili od insekata. Navodnjavanje žardinjera takvih namjera je od posebnog značaja.

 

 

Širok izbor uređaja za kontrolu, različitih proizvođača, broja funkcija, boja sa ili bez statusnih indikacija. Na mjestima prekidača na zidu uređaji atraktinih izgleda ali i neograničenih funkcija. Kontrola rasvjete, roletni, temperature, audio uređaja, otvaranje kapijama, garažnih vrata, brava.....

 

 

POČETNA SIGURNOST UŠTEDA KOMFORT SISTEMI KONTAKT

JEDINSTVENA KONTROLA UREĐAJIMA

Kuća postaje pametna tek kada se svi  električni, elektro mehanički i elektronski  uređaji  kontrolišu putem jedinstvenog sistema koristeć logiku  i  decentrilizovani  korisnički  intefejs.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Poslato

U KORAK SA VREMENOM

Objekat sa smanjenim tekućim troškovima uvećava vrijednost objekta i opravdava povećanu inicijanu investiciju pri gradnji objekta. Ulaganje u štednju i dugotrajnost se isplati.

Potrebno je generacijama što dolaze ostaviti prirodno i društveno okruženje u što boljem stanju kako ne bi doveli opstanak u pitanje.

Stvari kao što su konstantno provjeravanje da li su zatvoreni prozori, ugašena pegla, zavrnuta voda, isključeni klima uređaji i slično ne moraju da ispunjavaju naše živote.

 

 

ADRESA

 

Grmečka 13a

Banjaluka 78000

Bosna i Hercegovina

KONTAKTI

 

Email: office@actuate.systems

Telefon: +387 (0) 51 925 345

Viber: +387 (0) 66 838 280

 

Polisa privatnosti  | Uslovi korištenja

 actuate d.o.o

©